Forkortelser

28/04/2019

Det finnes mange mange ulike forkortelser på ord og betegnelser som blir brukt i oppskrifter, og dessverre er det ikke slik at alle designere bruker de sammen forkortelsene. denne listen er derfor bare èn av mange på forkortelser. 


For mange nybegynnere kan det til tider være vanskelig å forstå alle de forkortelsene som mange designere bruker i sine oppskrifter. Jeg selv f.eks skjønte ikke bæra da jeg skulle strikke min første "kilometer". Jeg har under her samlet noen av de mest brukte forkortelsene. Håper de kommet til nytte.

m : maske

arb: arbeidet

beg : begynn(else)

omg: omgangen

r : rettmaske

vr : vrangmaske

ggr: gjentatte ganger

p: pinne

rundp : rundpinne

rundt : rundpinne

glattstr : glattstrikk

rillestr : rillestrikk

sm : sammen

km : kantmaske

str : strikk

str. : størrelse

vr.bord : vrangbord

g : gram

*-* : gjenta fra * til *

hjelpep : hjelpepinne

rsm : rett sammen

vrsm : vridd rett sammen