Hvordan maske sammen glattstrikk

29/04/2019

Du har kanskje blitt frustrert over å ikke få sømmen mellom beina eller på skuldrene på strikketøyet ditt fint sydd sammen?

Jeg skal nedenunder vise med tekst og bilder hvordan dette kan gjøres slik at du får en fin og ikke klumpete søm.

Legg endene som skal maskes sammen mot hverandre med rettsiden ut mot deg. Jeg har valgt å bruke en tråd i kontrastfarge her for å enklere vise hvordan sammenmaskinen foregår.

Tre nålen gjennom det første leddet i første maske på del 1

Nå stikker du nålen gjennom både første og andre ledd av masken på del 2. Dra tråden helt gjennom, men IKKE stram tråden for mye (da vil tråden dram masken på baksiden av arbeidet, og du vil få en stram og ikke pen kant). 

Stikk så nålen gjennom det andre leddet av masken på del 1 og første ledd av neste maske.

Så trer du nålen igjen gjennom 1. og 2. ledd på neste maske på del 2. og så gjennom 2. og 1. ledd på neste maske på del 1. Pass på at du masker sammen riktig maske på del 1 og 2. ( Maske 1,2,3 osv på del 1 skal maskes sammen med maske 1,2,3 osv på del 2) 

Fortsett med dette over alle maskene. Her ser du hvordan du nå har lagd nye masker som binder delene sammen. 

Baksiden av arbeidet får en fin og tynn kant som ikke vises på fremsiden og som heller ikke vil oppleves som klumpete når plagget brukes.

Jeg har brukt konstrast-tråd for å vise hvordan maskene blir, men når du skal maske sammen et plagg, bruker du tråd fra samme garn som delene som skal sys sammen i. 


BESKRIVELSE UTEN BILDER:


  1. Stikk nålen gjennom 1.ledd av den første masken på del 1. 
  2. Tre tråden lett gjennom og stikk nålen gjennom 1. og 2. ledd av den samme masken på del 2. Tre tråden lett gjennom
  3. Tre så nålen gjennom 2. ledd av den første masken på del 1, OG gjennom 1.ledd av neste maske. Tre tråden lett gjennom
  4. Stikk så nålen gjennom 1. og 2. ledd av neste maske på del 2.
  5. gjenta punkt 2-4  til du har masket sammen alt som skal maskes sammen.

Husk å ikke stramme tråden for mye når du trer gjennom, da strammes maskene for mye og de vil forsvinne og gi en stram og ikke pen kant. Det er også viktig å passe på at du masker sammen maske 1 på del 1 med maske 1 på del 2.