Rettelser

RETTELSE VANILLA BABYKJOLE

Rettet til: Strikk til arbeidet måler ca. 14 (16) 18 (20) cm fra sammenføyningen SAMTIDIG som du hver 2,5 (3) 3 (2,5) cm feller 1m i hver side totalt 5 (5) 6 (7) ganger.